• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

MultiCOIN - Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

(zwanej dalej: „Promocją”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres, warunki skorzystania z Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest: MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, Sady, ul. Logistyczna 31 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 7792263999 (zwanym dalej: „Organizatorem”).

II. Warunki Promocji

 1. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: www.hurtowniamultistore.pl
 2. W Promocji mogą wziąć udział Klienci w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Czas trwania Promocji: od 1.05.2023r. do 31.07.2023r.
 4. Promocja polega na zbieraniu punktów - "MultiCOIN", które zliczane są na podstawie ilości złożonych (opłaconych) zamówień
 5. Przelicznik zamówień na zebrane punkty:
  • 50 zamówień = 10 MultiCOIN
  • 100 zamówień = 20 MultiCOIN
  • 200 zamówień = 50 MultiCOIN
  • 300 zamówień = 80 MultiCOIN
  • 400 zamówień = 125 MultiCOIN
 6. W ostatnim dniu miesiąca zebrane zamówienia będą przeliczane na punkty.
 7. Wartość 1 MultiCOIN'a jest równa kuponowi w kwocie 3,99 zł ( brutto ), który można wykorzystać w celu zmniejszenia kosztów pakowania zamówienia.
 8. MultiCOIN'y - będą wysyłane pocztą mailową, w kodu, który należy wprowadzić w koszyku, podczas składania zamówienia. Maile będą wysyłane indywidualnie do każdego Klienta wraz z zestawieniem w dniach:
  • 2 czerwca 2023r.
  • 3 lipca 2023r.
  • 2 sierpnia 2023r.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, kuponami, kartami stałego klienta, itp.
 10. Szczegółowe informacje na temat użycia kodów rabatowych będą wysyłane indywidualnie z podsumowaniem każdego miesiąca akcji promocyjnej.

III. Zwrot Produktów Promocyjnych

Punkty nie podlegają zwrotom.

IV. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

V. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
   • zmiany w przepisach prawa, regulujących zasady sprzedaży na odległość;
   • przyczyny organizacyjne, wpływające na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora;
   • zmiany techniczne lub technologiczne, wpływające na funkcjonalność Sklepu Internetowego;
   • działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji lub powiększenie asortymentu Produktów Promocyjnych.
  3. Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Sklepu Internetowego.
  4. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowych od momentu opublikowania zmian.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 5.10.2022r. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sekcji Informacje, w zakładce Regulaminy promocji.